Stichting Ako Taher

Veerstraat Noordzijde 3

3142 CP  Maassluis
email: stichting.ako.taher@gmail.com

K.v.K: 69127344

Bank: NL64ABNA0248884530

De Stichting Ako Taher is opgezet om Ako Taher te helpen zijn idealen bereiken. U kunt ook helpen door het kopen van een of meerdere obligaties.  De obligaties hebben een looptijd van maximaal 5 jaar met een rentepercentage van 3%.

Meer informatie kunt u vinden in de prospectus. Deze  is hier te downloaden.